۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۲ ۲۴
طبقه بندی: پروژه های منطقه چهار
چچ
عملیات رنگ آمیزی و زیبا سازی معابر منطقه چهار شهرداری اسلامشهر

عملیات رنگ آمیزی و زیبا سازی معابر منطقه چهار شهرداری اسلامشهر

عملیات رنگ آمیزی و زیبا سازی معابر منطقه چهار شهرداری اسلامشهر

عملیات رنگ آمیزی و زیبا سازی معابر منطقه چهار شهرداری اسلامشهر

وضعیت پروژه: در حال اجرا