۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۴ ۲۸
طبقه بندی: پروژه های منطقه چهار
چچ
عملیات لایروبی و پاکسازی انهار ( کانال ها ی رو باز و بسته) در سطح منطقه چهار

عملیات لایروبی و پاکسازی انهار ( کانال ها ی رو باز و بسته) در سطح منطقه چهار

عملیات لایروبی و پاکسازی انهار ( کانال ها ی رو باز و بسته) در سطح منطقه چهار

عملیات لایروبی و پاکسازی انهار ( کانال ها ی رو باز و بسته) در سطح منطقه چهار

وضعیت پروژه: در حال اجرا