۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱۰:۲۶ ۲۲
طبقه بندی: پروژه های منطقه چهار
چچ
اصلاح هندسی ورودی میدان ولایت در منطقه چهار شهرداری اسلامشهر

اصلاح هندسی ورودی میدان ولایت در منطقه چهار شهرداری اسلامشهر

اصلاح هندسی ورودی میدان ولایت در منطقه چهار شهرداری اسلامشهر

اصلاح هندسی ورودی میدان ولایت در منطقه چهار شهرداری اسلامشهر

وضعیت پروژه: در حال اجرا